Tarihin İçinden Gelen Bir Tasarım

Tarihin İçinden Gelen Bir Tasarım

Teknolojinin gelişmesinin getirdiği olumsuz etkileri üzerinde en çok hisseden tartışmasız şehir hayatı ve şehirde yaşayan nüfustur. Nüfusun orantısız şekilde artış göstermesi yeni yerleşim yerlerine duyulan ihtiyacı da artırmaktadır. Bu artışla birlikte yeşil...